Internet of medical things

Steeds meer afdelingen en medewerkers werken via computeren smartphoneapplicaties, cliëntendossiers (ECD en EPD) zijn gedigitaliseerd en ook videobellen en -consulten hebben een vlucht genomen. Het Internet of Things is daarnaast ook al steeds duidelijker aanwezig binnen de zorg. Denk aan sensoren, gebouwbeheersystemen en tablets en smartphones die met het internet zijn verbonden. Met het Internet of Medical Things (IoMT) zetten zorginstellingen een extra stap in die digitalisering en verbondenheid. Medische apparatuur, zoals MRI-scanners, CT-scanners en chirurgische instrumenten krijgen nu ook een internetverbinding en steeds vaker zien we dat wearables en andere sensorische apparatuur en systemen worden ingezet om de gezondheidswaarden van de patiënt te meten. Het slim, snel en veilig gebruiken van al deze apparatuur vormt een uitdaging voor veel zorginstellingen. Internet of Medical Things biedt namelijk niet alleen kansen, maar vergt ook van instellingen dat ze nadenken over veilige inzet, privacy van patiënten en medewerkers en hoe ze mogelijke cybersecurityrisico’s van nieuwe connectiviteit direct kunnen mitigeren. In dit whitepaper geven de experts van KPN Health en KPN Security hun visie op het Internet of Medical Things en vertellen zij u meer over hoe u innovatieve kansen het beste kunt aangrijpen.