In de huidige strategie van Cisco spelen drie W’s de hoofdrol: Workforce, Workload en Workplace. Het afgelopen jaar zijn deze drie onderdelen maar weer eens duidelijk aan de orde gekomen bij alle ingrepen die gedaan zijn binnen IT en cybersecurity door organisaties. In een serie relatief beknopte podcasts van 15-20 minuten gaat Sander Almekinders van IDG in gesprek met enkele experts van Cisco over wat het bedrijf zoal ziet gebeuren op deze deelgebieden. Uiteraard zal er aandacht zijn voor de situatie rondom Covid-19, maar ook andere belangrijke ontwikkelingen zullen besproken worden. We kijken vanuit het datacenter naar recente (technologische) ontwikkelingen, bespreken de platformbenadering rondom security van Cisco en hebben het over hoe je als organisatie optimaal voorbereid bent op de toekomst en het realiseren van nieuwe doelen.

Cisco_Logo Learn more