Hoe monitoring tijdens een pandemie meer dan alleen apparatuur beschermt

A user reviews data and statistical models. [analytics / analysis / tracking / monitoring / logging]
Tzido / Getty Images

Monitoring is niet nieuw. Aanbieders van managed services en IT-teams gebruiken al jarenlang monitoringoplossingen voor het beheren van netwerken en kritieke infrastructuur, het beschermen van bedrijven tegen ongeplande downtime, en het meteen aanpakken van risico's en dreigingen — en dat alles off-site.

Hieronder volgt een overzicht van wat nieuw is in het tijdperk van verplicht thuisblijven. Bedrijven kunnen niet langer toegang tot belangrijke bedrijfsonderdelen, zoals co-located datacenters, garanderen omdat deze mogelijk om veiligheidsredenen gesloten zijn voor bezoekers. Daarnaast worstelen bedrijven in alle sectoren met een nieuw soort risico voor de bedrijfscontinuïteit: de bedreiging van de gezondheid en het welzijn van hun IT-team.

Al deze factoren verhogen de waarde van monitoringoplossingen. De tijd van een fysieke wandeling  door de gangen van een datacenter om naar het gezoem van de apparatuur te luisteren, of het in de gaten houden van alerts en checken van beeldschermen, is mogelijk voorgoed voorbij. Voor bedrijven is nu de tijd gekomen om te profiteren van verbonden systemen voor een beter zicht op kritieke omgevingen, en om met technologie te gaan werken waarmee zij hun service level agreements kunnen nakomen, ongeacht de fysieke locatie.

Monitoring is daarom in deze tijd, waarin bedrijven met een wereldwijde pandemie worstelen, van grote waarde. We benoemen hieronder enkele voordelen:

  • Vervangt de menselijke zintuigen door technologische sensors. Veel bedrijven beschikken over geavanceerde oplossingen voor netwerkmonitoring en kunnen gebruikmaken van telemetrie voor cruciaal toezicht op externe faciliteiten. Deze systemen kunnen op eenvoudige wijze zorgdragen voor monitoring van de apparatuuromstandigheden, zoals elektrische betrouwbaarheid, temperatuur en batterijstatus, en daarbij focussen op problemen die meteen een oplossing vereisen. Ook kunnen bedrijven de fysieke beveiliging verbeteren door met behulp van contactsensoren op deuren, bewegingssensors en andere hulpmiddelen te monitoren op onbevoegde toegang. Al deze informatie kan worden geregistreerd en geanalyseerd via één interface. Dit geeft een robuust realtime beeld van de processen in het datacenter.

  • Staat garant voor de veiligheid van personeel door thuiswerken mogelijk te maken. IT-teams en hun partnerbedrijven kunnen vanuit de veiligheid van hun eigen huis datacenter- en netwerkprocessen aansturen, met behulp van een beveiligde verbinding met managementsystemen voor het uitvoeren van belangrijke taken. Monitoring- en managementoplossingen kunnen de gezondheid van IT-teams beschermen en het signaal afgeven dat het bedrijf zich bekommert om het fysieke welzijn van zijn medewerkers.

  • Staat garant voor behoud van de bedrijfscontinuïteit onder alle omstandigheden. Bedrijven bekijken hun talentmodel opnieuw om te zien hoe zij redundantie van kritieke vaardigheden kunnen creëren. Want het is niet eenvoudig om vervangers voor kritieke functies te vinden wanneer medewerkers voor langere tijd niet beschikbaar zijn. Partners als Vertiv kunnen deze redundantie bieden door middel van 24/7 remote monitoring van kritieke onderdelen van de infrastructuur.

  • Centraliseert datacenterbeheer. Sommige bedrijven beheren hun gedistribueerde verwerking nog steeds op aparte locaties, en dit vermindert de transparantie. In de huidige gezondheidscrisis blijkt dat bedrijven nu meer dan ooit behoefte hebben aan datacenterbeheer vanaf één centrale plaats. Gecentraliseerde managementsoftware biedt dit overzicht, en stelt hen in staat processen wereldwijd te standaardiseren en efficiënter te werken.

  • Verbetert de beveiliging van de infrastructuur. Zelfs grote ondernemingen hebben moeite met het beheren van hun immer groeiende hoeveelheid apparatuur, en dit kan onbekende hiaten en risico's met zich meebrengen. Tegelijkertijd moeten hun teams strategisch werken. Vertiv helpt door de software en firmware up-to-date te houden, en ervoor te zorgen dat alle wachtwoorden van apparaten worden gereset en aan regelgeving zoals de California IoT Security Law voldoen. Onze teams kunnen ook inzicht geven in andere risico's en dreigingen, zoals verouderde technologie die niet meer voldoet aan moderne beveiligingsprotocollen en encryptiestandaards.

  • Maakt samenwerking met een essentieel bedrijf mogelijk. Veel toonaangevende ondernemingen hebben door schade en schande geleerd dat zij niet over alle essentiële vaardigheden beschikken, en dat zij tijdens deze wereldwijde crisis niet in staat zijn hun normale bedrijfsvoering voort te zetten. Vertiv wordt wereldwijd als een essentiële dienstverlener beschouwd, en zijn in staat de werklast van klanten te verlichten door meer verantwoordelijkheden over te nemen.

Als u nog geen gebruikmaakt van oplossingen die het mogelijk maken bedrijfsprocessen op afstand te beheren, is dit uw kans. Zoals de huidige crisis heeft duidelijk gemaakt, is betere bedrijfscontinuïteit niet alleen een kwestie van technologie. Het is ook een kwestie van het inzetten van het juiste talent op de juiste plaats.

Copyright © 2021 IDG Communications, Inc.

Bing’s AI chatbot came to work for me. I had to fire it.