Alles over containers in Windows Server 2016

Ook Microsoft integreert zijn serverplatform met containers. Windows Server 2016 komt in de tweede helft van het jaar uit en op basis van de laatste Technical Preview kun je het volgende verwachten op containergebied:

1 2 3 4 Page 2
Page 2 of 4

Je gebruikt Windows Server-containers als je host en guests allemaal hetzelfde OS draaien om bestanden te kunnen delen. Je kunt daarom geen container met Ubuntu Server draaien op een host met Windows Server 2016. Voor een dergelijke gemengde workload, wijk je uit naar traditionele VM's die in Windows sinds 2008 worden ondersteund. Containers zijn hier niet geschikt voor.

Windows Server-containers ondersteunen Server Core (Windows zonder GUI) en Windows Nano Server, de radicaal herontworpen microserver die geschikt is voor kleine microservices. (Daarover later meer.)

Snel uitrollen code

Dus hoe rijm je dit met Docker? Docker geeft als het ware een beheerlaag met API's en engines die containers beheren. Docker is in rap tempo een standaard geworden, waarschijnlijk omdat het open source is en breed wordt gebruikt. Docker Hub, beschikbaar voor iedereen, is een appstore-achtige repo van applicaties die allemaal in Docker-achtige containers draaien.

Daarnaast hebben ontwikkelaars hiermee een idee over hoe hun code draait en kunnen ze omgevingen bouwen met de basisvereisten om de code te draaien. Ze maken container-images die makkelijk naar het operationele deel worden verscheept waar ze in feite draaien als guests op een host.

Het voordeel is dat updates en fixes direct een nieuwe omgeving opleveren en de container met gemak wordt aangepast in diezelfde infrastructuur. Elk containerimage kan zelfs een klein deel zijn van de volledige applicatie en dankzij deze componentenaanpak kun je makkelijker werken met microservices.

Wrijving IT-afdelingen

Werken met containers zorgt ervoor dat ontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor code die precies werkt binnen hun omgeving. Dat betekent dat programmeurs geen code meer kunnen schrijven die perfect werkt op hun ontwikkelmachine, maar tegen problemen aanloopt als het op een productiesysteem draait - het is allemaal dezelfde omgeving, dus de code moet op beide plaatsen werken.

Dat vermindert ook de wrevel tussen systeembeheer en softwarebouwers. Systeembeheer wil dat de serveromgeving soepel en schoon draait en de ontwikkelaar wil vooral dat de configuratie aan zijn of haar specificaties voldoet, maar heeft niet genoeg argumenten om systeembeheer ervan te overtuigen de omgeving aan te passen.

Op de volgende pagina: het verschil met Hyper-V-containers.

Related:
1 2 3 4 Page 2
Page 2 of 4
 
Shop Tech Products at Amazon