Nederlandse API ontsluit georuimtelijke data

Met een nieuwe Nederlandse Maps-API voor diverse softwareplatforms kunnen onderzoekers satellietdata gebruiken om bijvoorbeeld klimaateffecten beter te visualiseren. Door de API kan dit zonder al te veel specifieke technische voorkennis worden geïntegreerd.

Een net opgerichte spin-off van de Faculteit Geo-Information Science and Earth Observation van de Universiteit Twente wil aardobservatiedata toegankelijk maken voor een breed publiek. Daartoe heeft het bedrijf Ramani een geïntegreerd systeem ontwikkeld waarmee georuimtelijke data van verschillende partijen uit diverse bronnen kunnen worden gecombineerd.

Meer data de komende jaren

Er is al flink wat data van aardobservatiesatellieten beschikbaar, zegt Valentijn Venus van Ramani. Maar de verwerking daarvan is lastig. "Het liefst wil je data als een soort stroom kunnen verwerken, net als video, maar sommige data is hooguit als een plaatje beschikbaar", zegt hij tegen Computerworld.

De komende jaren zal er steeds meer georuimtelijke beschikbaar komen. In februari werd bijvoorbeeld de Sentinel-3A gelanceerd, onderdeel van het netwerk van observatiesatellieten van de ESA. Deze satelliet kijkt onder meer naar oceanen, landoppervlak, ijskappen en atmosfeer. Zo zegt de kleur van het oceaanwater iets over de aanwezigheid van plankton en algen.

Eenvoudig integreren

Volgend jaar is de Sentinel-3B gepland. Samen zullen deze twee satellieten elke twee dagen het hele aardoppervlak bestrijken. "Menigeen denkt, deels vanwege Google Maps, dat satellietinformatie al real time beschikbaar is, maar dat is nog niet zo. Met het Copernicus-programma komt de komende jaren veel actuelere informatie beschikbaar."

De kunst is om al die data te bundelen. Daartoe heeft het Twentse bedrijf een Visual Maps-API ontwikkeld, die op dit moment al beschikbaar is voor diverse platformen (Android, iOS, SAP HANA-XS, NodeJS en JavaScript). De API maakt niet alleen de weergave van aardobservatiegegevens in kaarten op mobiele apparaten mogelijk, maar faciliteert deze ook in vijf dimensies (x, y, dieptes/hoogte, tijd, verwachte tijd).

De Maps-API is daarnaast gekoppeld met een rijke Digital Data Library (DDL) die Ramani namens ESA host. De resultaten van de analyses kunnen toegankelijk worden gemaakt in visualisaties, bijvoorbeeld als PNG-afbeelding of als Scalable Vector-Graphics (SVG). Het belangrijkste voordeel van de API is dat app- en software-ontwikkelaars uiteenlopende data eenvoudig kunnen integreren in mobiele oplossingen. Voorheen was voor dergelijke exercities zeer uitgebreide (geo) ICT-kennis benodigd.

Professionele hackathons

Ramani, Swahili voor 'kaart', is de eerste spin-off van de Faculteit Geo-information Science and Earth Observation van de Universiteit Twente. Kennispark Twente en de vakgroep Natural Resources van het ITC zijn nauw betrokken bij de verdere bedrijfsmatige en inhoudelijke ontwikkeling van Ramani.

Eerder waren de oprichters al betrokken bij professionele hackatons, zoals de Copernicus Masters en diverse App Developer Camps. Ramani verzorgde onder meer de online support voor zo'n 180 deelnemers op zes locaties in Europa. "Het is waar we voorlopig ons geld mee verdienen", zegt Valentijn Venus.

Alvast voorafje

Venus verwacht in de toekomst vooral veel professionele toepassingen zullen ontstaan. Zo kan de data helpen bij het milieuvraagstukken, het beter begrijpen van de gevolgen van menselijke activiteit op de omgeving of het volgen van effecten van klimaatverandering.

Via hackatons hoopt ESA echter ook jonge startups aan te trekken die met de data apps kunnen ontwikkelen. "We laten in het huidige platform ook al zien over welke data je in de toekomst kunt beschikken." De ware potentie komt namelijk pas over enkele jaren aan het licht, als er twaalf Sentinels permanent in de ruimte hangen. "We serveren alvast een voorafje voor een veel grotere maaltijd."

Copyright © 2016 IDG Communications, Inc.

7 inconvenient truths about the hybrid work trend
Shop Tech Products at Amazon