7x gelekte informatie, verdwaald in de cloud

Meteen toegang tot je eigen informatie is een groot pluspunt voor productiviteit en gemak. Maar pas op voor de risico's. Want Google indexeert duizenden back-up schijven.

1 2 Page 2
Page 2 of 2

2. Belastingdocumenten

Dit is een bewerkt plaatje van een directory waar belastingdocumenten opgeslagen werden. De folder was op naam gesorteerd en aangemaakt door middel van bekende belastingsoftware.

De naam van de belastingbetaler is weggehaald, maar het archief op Google bevatte een mix van persoonlijke en financiële informatie.

Ook waren in het archief honderden familiefoto's te zien, iets wat vaak op persoonlijke cloud-apparaten opgeslagen wordt. Een andere zorg was de SMS- tekstberichtenlogs die gemaakt waren door controlesoftware die op telefoons geïnstalleerd was die door tieners gebruikt werden.

In dit voorbeeld ging het mis omdat het gezin een NAS gebruikte die niet goed geconfigureerd was.

3. Een heel leven geïndexeerd

Deze afbeelding laat maar twee van de documenten zien die gevonden zijn op een back-up schijf die onderhouden werd door een IT-professional in New York.

Op de schijf stonden een aantal jaren aan belastinggegevens, scans van identiteitsbewijzen en verzekeringskaarten evenals pensioenrekeninggegevens, salarisstrookjes en kredietoverzichten.

4. Draagbare schijven

Deze afbeelding, waarvan de persoonlijke gegevens gewist zijn, laat een overzicht zien van de inhoud van een Seagate Expansion harde schijf van 1TB. De eigenaren van deze schijf, een gezin, hadden het opslagapparaat verbonden aan een netwerk om back-ups te maken.

Er staan veel persoonlijke gegevens op, ook materiaal dat door een van de gezinsleden wordt gebruikt bij het lesgeven aan haar kleuterklas.

Er staan genoeg persoonsgegevens op de schijf die problemen zouden kunnen veroorzaken, maar behalve salarisstrookjes is het vooral voorbereidend schoolmateriaal en een grote bibliotheek met films, MP3-tjes en honderden familiefoto's.

5. Overzicht met wachtwoorden

Deze bewerkte lijst is afkomstig van een SanDisk-schijf. Er staan documenten op, waarvan enkele persoonlijke.

Ook MP3s en films zijn erop te vinden, maar het meest risicovolle, waarschijnlijk bedoeld voor toegang op afstand, is een overzicht met wachtwoorden.

Op de lijst staan ook honderden rekeningen van banken, eBay, kredieten, zakelijke accounts en nog meer. Het is al geen goed idee om je wachtwoorden in een tekstfile te bewaren, maar zoals de lijst laat zien is het zeker geen goed idee om hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites te gebruiken.

6. Windows piraterij?

Hier is een NAS te zien met een IP-adres van het departement van onderwijs in Orange county (Santa Ana Unified School District) in Californië. Op deze afbeelding is te zien dat er een aantal risicogevoelige, IT-gerelateerde files tussen staan. De omcirkelde file is een wachtwoordgenerator (KeyGen) voor Windows 8.1 die gewoonlijk geassocieerd wordt met softwarepiraterij.

7. Persoonlijke cloud open en bloot

Dit is een bewerkte foto van een onjuist geconfigureerd LaCie CloudBox apparaat. Omdat de persoonlijke cloud van deze mensen niet goed geconfigureerd was, zijn al hun persoonlijke en financiële documenten geïndexeerd door Google.

Het archief bevat complete paspoortaanvragen, faillissementsbrieven, belastingaangiftes, salarisstrookjes, persoonlijke brieven en aantekeningen, illegaal gedownloade films en honderden persoonlijke foto's.

Er zijn ook verschillende tekstbestanden te zien met gebruikersnamen en wachtwoorden, inclusief gegevens voor de belastingdienst, juwelier, mobiele provider en een bekende bank.

Related:

Copyright © 2015 IDG Communications, Inc.

1 2 Page 2
Page 2 of 2
  
Shop Tech Products at Amazon