Huawei's onderzoekspartnerschappen in het VK: Internationale samenwerking

Michael Hill-King
Huawei
  1. Partnerschappen opbouwen

Internationale samenwerking betekent twee dinger voor Huawei: focussen op strategische kansen om de sterke punten op te bouwen die Huawei in staat stellen een wereldleider te blijven; en tegelijkertijd de capaciteiten van onze partners verrijken. We kunnen enkele vergelijkingen maken met de landbouw. Vroeger vond het verzamelen van fruit van het veld in het buitenland slechts in kleine hoeveelheden plaats, dus was het verzorgen van de planten of het cultiveren van de grond niet nodig. Nu heeft Huawei vele honderden samenwerkingsprojecten opgezet in het VK. In dit veld is het dus niet langer juist om het fruit te oogsten zonder de planten te verzorgen of de grond te bewerken. Het is de taak van het lokale samenwerkingsteam om vertrouwd te raken met elk van de topvelden. Alleen door ermee bekend te zijn, kunnen we voor de planten zorgen en ervoor zorgen dat er van geen enkele plant te veel wordt geoogst. Het cultiveren van de grond, inclusief het bouwen van irrigatiesystemen, is belangrijk voor langdurig stabiele relaties.

In het VK vormen universiteiten de kern van door de overheid gefinancierde wetenschap en onderzoek. Ze voeren driekwart van de door de overheid gefinancierde O&O uit - een aanzienlijk hoger percentage dan in vergelijkbare economieën. Dit op universiteiten gerichte systeem - waarin men om te slagen constant moet vechten om onderzoeksfinanciering - heeft bijgedragen tot het creëren van een van de meest productieve en efficiënte onderzoeksbases ter wereld. Het competitieve karakter van onderzoeksfinanciering leidt tot concentraties van excellentie in alle disciplines. Hierdoor trekt het VK internationale investeringen in onderzoek en ontwikkeling aan - ongeveer 20% van de totale O&O-investeringen - veel meer dan bijvoorbeeld de VS en Duitsland, waar het equivalente cijfer 4% is. Er zijn aanwijzingen dat internationale investeringen in O&O op universiteiten worden aangedreven door overheidsinvesteringen, die op hun beurt onderzoekers en professoren in staat stellen internationaal mobiel te zijn wanneer ze verhuizen naar landen waar onderzoeksfinanciering beschikbaar is. Overheidsfinanciering voor universitair onderzoek onderbouwt de financiering van industrieel onderzoek.

Na de Brexit moet het VK meer vrienden over de hele wereld maken. Veel onderzoekers hopen dat vrienden in Europa vrienden blijven. Bovendien zou het VK moeten proberen vriendschappen verder weg te versterken. Dit is een kans voor Huawei, als het grootste Chinese bedrijf dat actief samenwerkt met Britse universiteiten aan onderzoeksprojecten. Samenwerking is niets zonder de juiste partner en alleen door het ecosysteem en de beschikbaarheid van buitenlandse technologische hulpbronnen te begrijpen, kunnen we onze innovatiestrategie het beste implementeren.

  1. Talentcreatie

Huawei heeft enkele duizenden personeelsleden met PhD's in dienst. Deze worden gerekruteerd van kwalitatief hoogwaardige universiteiten van over de hele wereld. We hebben diepgaande experts nodig in ons bedrijf die niet alleen fundamenteel onderzoek kunnen doen, maar ook fundamenteel onderzoek naar het bedrijf van over de hele wereld kunnen verwerken. Als we de resultaten van andermans onderzoek niet in het bedrijf kunnen opnemen en verwerken, zijn we beperkt tot de creatieve capaciteit van het personeel van het bedrijf. Er is een grote kans om constructieve relaties op te bouwen met academische onderzoeksgroepen die verband houden met ons bedrijf en om de volgende generatie onderzoekers te koesteren.

  1. Vertrouwen opbouwen

Ontmoetingen met universiteitsleiders heeft ons geleerd dat Britse universiteiten veel waarde hechten aan buitenlandse relaties en de bijdragen die worden geleverd door internationale medewerkers, internationale studenten en internationale onderzoeksmedewerkers. De meeste universiteiten zijn het met Huawei eens dat onderzoekspartnerschappen - net als onderzoek zelf - gebaseerd moeten zijn op bewijs. Het bewijs is duidelijk dat internationale samenwerking goed is voor onderzoek en goed is voor onderzoeksresultaten.

Gesprekken met onze partners zijn belangrijk om het lokale nieuws en de sentimenten te begrijpen, aangezien we luisteren naar hun opmerkingen en gevoelens die nooit worden gepubliceerd. Onze lokale mensen worden vertrouwd door de universiteiten omdat ze de tijd nemen om te leren hoe academici werken en hoe de universiteiten werken.

Met sterke partneruniversiteiten zijn er veel goede communicatielijnen. Veel van onze partners merken op dat er veel te winnen valt door samen te werken met een toonaangevend technologiebedrijf dat zijn hoofdkantoor heeft in wat duidelijk voor de komende generaties een sterk land zal zijn. Deze boodschap wordt weerspiegeld door die partners die technologische of wetenschappelijke samenwerking met Huawei waarderen en sterk geloven in internationale samenwerking.

  1. Bouwen aan onze toekomst

We mogen en kunnen onze eigen prestaties echter niet als vanzelfsprekend beschouwen. We moeten gemotiveerd blijven om over onszelf na te denken als een bedrijf met een wereldwijd bereik. De rol die we spelen bij Huawei als verantwoordelijke medewerkers en de rol die we collectief spelen in onze lokale ecosystemen als verantwoorde zakelijke burgers. Op dit moment investeren we voor de lange termijn door veel nieuwe joint-labs te starten, vooral in het VK, om zo onze partners te versterken en nuttige technologie te creëren. In de afgelopen vijf jaar zijn onze investeringen in technologische samenwerking in het VK sterk toegenomen. Onze technische samenwerkingsstrategie wordt hervormd om meer strategische relaties op te nemen met partners die hun bekwaamheid en waarde voor ons hebben bewezen. We beginnen te leren hoe we rijzende sterren kunnen vinden, niet alleen degenen met een lange staat van dienst. Minder bekende universiteiten, of onderzoekers in een eerder stadium van hun carrière, hebben potentieel voor nieuwe doorbraken, ideeën en innovaties.

In het VK hebben we onderzoek gesponsord bij meer dan 30 universiteiten, waarvan sommige een groot percentage van het budget voor hun rekening nemen omdat ze meer dan honderd faculteiten hebben die verband houden met de zaken van Huawei, terwijl anderen een klein maar deskundig team hebben dat sterk is afgestemd op de technische vereisten van Huawei en uitstekende resultaten produceert. Met de toppartners bouwen we op drie niveaus relaties op: met de gerelateerde professoren omdat dat direct aansluit bij onze zakelijke en technische vereisten, met de universitaire leiding om de relatie en omgeving te behouden; en met de managers van de administratie en het zakenpartnerschap van universiteiten die de efficiëntie van onderzoekssamenwerking ondersteunen.

De taak van het lokale samenwerkingsteam is om te leren hoe Huawei aan technische samenwerking doet, om te leren van hun collega's in andere bedrijven en om na te denken over hun eigen ervaringen om de beste aanpak te bieden voor elke samenwerkingskans.

Het is passend om af te sluiten met een eenvoudige verklaring. Alles wat we doen moet bijdragen aan de zakelijke activiteiten van het bedrijf, of bijdragen aan leren of talent opbouwen. Onze universitaire onderzoekspartnerschappen in het VK ondersteunen alle drie de doelstellingen.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.