VMware Pivotal Labs zet eindgebruikers centraal in agile development: "Accessibility is inclusiviteit"

In de wereld van softwareontwikkeling behoeven termen als agile en lean development geen nadere toelichting. VMware Pivotal Labs, onderdeel van VMware Tanzu, gebruikt deze technieken niet alleen voor het development-proces zelf, maar ook voor het optimaliseren van het product voor de doelgroep. We spraken met Froso Ellina, Product Design Manager bij Pivotal Labs.

Agile feedback session
PXhere

De coronacrisis heeft als gevolg gehad dat meer mensen dan ooit meer handelingen dan ooit via digitale interfaces moeten uitvoeren. Daarbij is het belang van toegankelijke software, die voor iedereen in de doelgroep goed te bedienen is, eveneens duidelijker dan ooit tevoren. Hoe dergelijke software in de praktijk te realiseren, is de vraag. Het antwoord van VMware Pivotal Labs: gebruikers betrekken bij het volledige developmenttraject, om snel feedback te krijgen en te verwerken voor een optimaal resultaat.

Froso Ellina, product design manager at Pivotal Labs VMware Pivotal Labs

Froso Ellina leidt een team van 5 designers die klanten van VMware helpen bij het verbeteren van de user experience van software en apps. Bijzonder aan de werkmethode van het team is de aandacht voor useability en accessibility voor, tijdens en na het programmeren. Veel software wordt ontworpen om een bepaald doel te realiseren, maar de doelgroep en de gebruiker zijn daarbij lang niet altijd een prioriteit – of zelfs een overweging. De benadering van het team van Ellina staat daarmee in schril – en verfrissend – contrast.

Accessibility first

Accessibility, oftewel de toegankelijkheid van het product, staat voorop in die benadering. “Als een app zo ontworpen is dat hij goed te gebruiken is door een senior, of door iemand met een beperking, is hij goed te gebruiken door iedereen,” zo stelt Ellina. “We moeten over accessibility denken in termen van inclusiviteit.”

Wanneer je een app ontwikkelt voor de gezondheidszorg, is accessibility nóg belangrijker, en is nog meer testen nodig dan anders, zeker als toekomstige gebruikers gewend zijn aan oude interfaces. Ellina vertelt: "Bij de ondersteuning van een startup in de gezondheidszorg voerden we useability tests en een simulatietest uit met zowel verpleegkundigen als patiënten. Bovendien simuleerden we de volledige dienst van begin tot eind om er zeker van te zijn dat de software ook correct werkte in ziekenhuis."

Om dat doel te bereiken begint de ontwikkeling met het gesprekken met vertegenwoordigers uit de beoogde doelgroep van gebruikers, naast gesprekken met de stakeholders oftewel opdrachtgevers. De uitdaging is om waarde te bieden aan zowel de klant als de eindgebruiker, “om wat de gebruiker nodig heeft in lijn te brengen met het doel van het product”, zoals Ellina het omschrijft.

De juiste gebruikers vinden kan lastig zijn, reden waarom hiervoor soms een recruitment agency wordt ingeschakeld, dat binnen specifiek gedefinieerde parameters mensen uit de juiste leeftijdsgroep en kenmerken kan aanleveren. Waar nodig gaat dat in meerdere rondes, met tot 10 mensen per keer die worden uitgenodigd in de Labs kantoren. Daarbij geeft Ellina sterk de voorkeur aan een-op-een gesprekken, meer dan bijvoorbeeld focusgroepen. Wanneer de gebruikers werknemers van de klant zijn, is het uiteraard eenvoudiger om toegang te krijgen tot de doelgroep. Ellina bevestigt wat we ook van andere UX-designers horen: heel veel mensen hoeft ze niet te spreken om een duidelijk beeld te krijgen waaraan een product moet voldoen. Vaak worden de patronen al duidelijk na 6 à 7 mensen uit een segment gebruikers gesproken te hebben.

Lean & agile voor developer en voor eindgebruiker

Het belangrijke onderscheidende kenmerk van de benadering van Ellina’s team is dat het niet bij een of meer inventariserende rondes voorafgaan aan de start van de software-ontwikkeling blijft. Het gesprek met de doelgroep is een continuproces, waarbij zodra er een minimum viable product is, er terugkoppeling met de beoogde eindgebruikers plaatsvindt. De uitkomst daarvan dient als feedback naar de developers, die op deze manier veel meer dan normaal gesproken bewust blijven van de wensen, eisen en eigenaardigheden van de gebruikers die met hun product aan de slag gaan. Iteratief agile ontwikkelen is in veel development teams tegenwoordig de standaard; daarbij ook steeds input van de beoogde eindgebruikers meenemen is dat zeker nog niet.

Naast één-op-één gesprekken zijn analytics een bron van informatie over het functioneren van een toepassingen, met als nadeel dat “die je niets over het waarom vertellen”, aldus Ellina. Om die reden is feedback rechtstreeks van gebruikers nuttiger, hetzij via een in-app functionaliteit, hetzij als lid van een gebruikersgroep, eventueel met behulp van een zogenaamde diary study, waarin alle bevindingen dagelijks worden genoteerd. Mensen die gebruik moeten maken van een product – zoals werknemers van een bedrijfstoepassing – zijn doorgaans zeer bereidwillig om feedback te geven, zeker “als je het voor ze kan verbeteren”.

Binnen VMware Tanzu zorgt het product designteam bij Pivotal Labs voor kennisdeling en educatie. Het komt voor dat het team dezelfde klant met verschillende toepassingen helpt, maar vaker is sprake van kennisoverdracht – na het doorlopen van een developmenttraject is de klant in staat verdere ontwikkeltrajecten met de eindgebruiker centraal zelf op te zetten.

Waar Ellina en haar team een bijdrage doen aan de ontwikkeling voor betere software om mensen ook in tijden van corona te bedienen, zorgt diezelfde crisis voor de grootste uitdaging voor het team: het meest overleg vindt noodgedwongen virtueel plaats, en juist voor het begrijpen van de wens van zowel de klant als de gebruiker is persoonlijk contact onontbeerlijk. Met behulp van diverse tools maken ze het beste ervan, maar Ellina is het met ons eens dat ook video conferencing apps baat zouden hebben bij meer aandacht voor useability. Waarvan akte.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

  
Shop Tech Products at Amazon