Huawei gelooft in een leven lang leren

Classroom
Huawei

Op het hoogtepunt van de coronaviruscrisis is de sluiting van scholen en de noodzaak om thuis te blijven voor iedereen een uitdaging: Onderwijsautoriteiten werden gedwongen om snel digitale leeromgevingen te creëren, scholen moesten deze implementeren en hun leraren, die vaak maar weinig ervaring hadden met online lesgeven, opleiden. Ouders en kinderen werden en worden nog steeds met bijzondere uitdagingen geconfronteerd. Sociale ongelijkheid werd zichtbaar, omdat niet alle kinderen dezelfde toegang hebben tot online leren.

In het kader van de huidige pandemie heeft Huawei daarom de krachten gebundeld met internationale organisaties, particuliere bedrijven en het maatschappelijk middenveld onder de verantwoordelijkheid van de UNESCO om de impact van gesloten scholen over de hele wereld te verzachten. Ongelijkheid treft zowel ontwikkelde landen in Europa als ontwikkelingslanden. Het is de taak van onze samenlevingen om ervoor te zorgen dat hun jongste en meest kwetsbare leden gelijke kansen krijgen wanneer ze worden geconfronteerd met deze geheel nieuwe situatie.

Maar niet alleen kinderen werden getroffen door de ongekende wereldwijde sluiting van het openbare leven. Wereldwijd moesten universiteiten manieren vinden om door te gaan met onderwijs en onderzoek. Om deze redenen besloot Huawei zich te verbinden tot ondersteuning van het hoger onderwijs door 5 miljoen dollar te verstrekken aan hogescholen voor online cursussen, online training en online experimenten. Daarnaast worden er meer dan 130 enorme open webcursussen (MOOC) beschikbaar gesteld, met inbegrip van de behandeling van AI, big data, 5G en het internet der dingen. In 2020 zullen meer dan 100 online ‘Train the Trainer’-cursussen worden aangeboden. Het onderwijssysteem vormt de basis voor toekomstige ondernemers en innovators. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat de huidige crisis geen verloren generatie achterlaat.

Huawei heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn voor zowel onderwijsinstellingen als netwerkaanbieders. Terwijl videoconferenties en online leren een hoogtepunt bereikten, heeft Huawei voortdurend samengewerkt met telecommunicatie-netwerkproviders in heel Europa om ervoor te zorgen dat transmissienetwerken niet de bottleneck worden van de plotselinge boost in digitalisering. Uit de meest recente ervaring is gebleken dat betrouwbare netwerken en ICT-infrastructuur nodig zijn voor cloudgebaseerd onderwijs, of dit nu op afstand of in een klaslokaal gebeurt. Huawei bevordert innovatie en versnelt de upgrade van infrastructuur om inclusieve, gebruikersvriendelijke en neutrale leermiddelen te bieden.

Kinderen aanmoedigen om meer tijd online door te brengen, zelfs met een educatieve intentie, is niet zonder risico's. In september 2019 lanceerde Huawei daarom de SmartBus - een mobiel klaslokaal dat van school naar school reist om kinderen voor te lichten over de mogelijke gevaren van internet. Door middel van interactieve spelletjes en lessen kunnen studenten leren over cyberpesten en hoe ze dit kunnen melden, wordt het bewustzijn over nepnieuws vergroot en kunnen studenten de informatie die ze online vinden, controleren op feiten. De SmartBus is een succes in Nederland, België, Portugal en Spanje en zal een belangrijke pijler blijven vormen in Huawei's inspanningen voor een veilige en intelligent verbonden wereld.

De coronavirus pandemie heeft aangetoond dat een snelle transformatie naar digitale inclusie mogelijk is. Het tempo waarin we erin zijn geslaagd het onderwijs te transformeren, moet de komende jaren op peil worden gehouden. Ruim voordat de crisis toesloeg, was het duidelijk dat onze onderwijssystemen een ingrijpende herziening nodig hebben. Huawei heeft op lange termijn toegezegd om onderwijsinstellingen in Europa te ondersteunen op basis van hun individuele wensen.

In 2011 heeft Huawei het Seeds for the Future-programma gelanceerd. Al bijna tien jaar biedt Huwawei beurzen aan jonge Europese studenten uit meer dan 30 landen. Tijdens een studiereis van twee weken naar China, inclusief een bezoek aan het hoofdkantoor van Huawei, krijgen deelnemers de kans om uit de eerste hand te leren over 5G, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen. Eind 2019 hadden meer dan 5700 studenten deelgenomen aan dit programma.

Huawei gelooft in een leven lang leren. Huawei zal blijven samenwerken met partners uit de publieke en de private sector, in Europa en de rest van de wereld, om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken en de digitale transformatie te stimuleren. Met behulp van technologie zou niemand moeten achterblijven.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.