Post-pandemie: beperking van economisch risico door digitale transformatie

Na maandenlange lockdowns die werk en vervoer beperkten, zijn veel landen weer begonnen met het opheffen van de drastische maatregelen die ze hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Xiaowen Ye
Huawei Technologies

Nu staan ze voor een andere uitdaging: een economische neergang die een van de grootste crises in generaties wordt. Normale economische activiteiten worden verstoord op een schaal die in vredestijd niet wordt waargenomen, aangezien de patronen van het dagelijks leven zijn omgedraaid. Overheden grijpen in om de ondergang van bedrijven en middelen van bestaan te voorkomen. Veel economen geloven dat de wereld al in een recessie is beland. Alleen al in de Verenigde Staten zijn de afgelopen drie maanden bijna 40 miljoen mensen hun baan kwijtgeraakt, waardoor het officiële werkloosheidscijfer op maar liefst 14,9% kwam, het hoogste percentage sinds het begin van de metingen. Deze ongekende golf betekent het einde van een decennium van expansie voor een van 's werelds grootste economieën.

De pandemie is echter niet de enige reden van schade aan de economie. Het aanhoudende handelsconflict tussen China en de VS heeft de wereldeconomie negatief beïnvloed en een groot aantal industrieën in gevaar gebracht. De combinatie van deze twee omstandigheden is een vruchtbare grond voor een wereldwijde recessie die het grootste deel van dit decennium kan aanhouden en waarschijnlijk de levensstandaard over de hele wereld zal beïnvloeden. Tijdens de eerste uitbraak van het coronavirus is technologie van vitaal belang gebleken, door medisch personeel te ondersteunen of onderwijs mogelijk te maken in een tijd van sociale afstand. Connectiviteit is een belangrijke bondgenoot geweest bij het bestrijden van de effecten van het virus. Waarschijnlijk zal technologische innovatie ook het verschil maken na de pandemie, als hulpmiddel bij het herstel van deze economische crisis.

Digitale transformatie: de motor achter economisch herstel

Digitale innovatie zal ongetwijfeld de motor achter economisch herstel zijn. Daarom is de telecomsector relatief risicobestendig tegen de crisis, zeker in vergelijking met andere bedrijfstakken. Vooral de uitbreiding van 5G zou een positief effect kunnen hebben op economisch herstel, omdat het de introductie van nieuwe goederen en diensten ondersteunt, met hogere datasnelheden en een lagere latentie, die naar verwachting meer gebruik van IoT-apparaten mogelijk maken. 5G zou bovendien de zakelijke efficiëntie bij het produceren en leveren van goederen en diensten kunnen verbeteren en ruimte kunnen bieden voor meer innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten. Het mobiele netwerk van de vijfde generatie kan over de hele wereld een hogere productiviteit genereren en zou daardoor de motor achter economisch herstel kunnen worden.

Ondertussen is digitale transformatie een belangrijke drijvende kracht geworden voor de drie pijlers van de economie: stabilisering van investeringen, ‘verbreding van de industrie’ en ‘stimulering van consumptie’. Eind mei 2020 hebben 81 operators in 42 landen/regio's de oplossing reeds commercieel geïmplementeerd. De versnelde commercialisering van 5G heeft de ontwikkeling van de 5G-industrie aanzienlijk gestimuleerd. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 200 soorten 5G-eindapparatuur, waarvan consumentensmartphones een derde uitmaken en op voertuigen gemonteerde en industriële terminals tweederde uitmaken. 5G stimuleert de bedrijfsmodelinnovatie van operators en de upstream- en downstream-industrieontwikkeling, die wereldwijd een hogere productiviteit kunnen genereren en een motor achter economisch herstel kunnen worden.

De behoefte aan digitalisering in Europa

 

De wereld betreedt het eerste echt digitale tijdperk, en landen zouden de kansen die aan deze megatrend zijn verbonden, optimaal moeten benutten. De digitalisering van Europa blijft werk in uitvoering, aangezien veel industrieën een inhaalslag moeten maken. In vergelijking met de VS en China lopen Europese bedrijven echter achter op het gebied van digitale technologieën, met name in de bouwsector en het IoT. Over het algemeen hebben digitale bedrijven een hogere productiviteit en betere managementpraktijken dan niet-digitale bedrijven, zijn innovatiever, groeien sneller en creëren beter betaalde banen, die allemaal zouden kunnen helpen om sneller van een recessie te herstellen. Toch aarzelt Europa over de aanpak van de 5G-uitbreiding, hoewel de behoefte aan snellere digitalisering duidelijk aanwezig is. Europa werd bijzonder hard getroffen door het coronavirus en wordt geconfronteerd met grootschalige werkloosheid, en een economische inzinking die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen.

Gelukkig zal de voortgang van de implementatie van 5G in Europa in 2020 verder worden versneld. Op 19 februari 2020 bracht de Europese Commissie een reeks strategische plannen uit voor het vormgeven van de digitale toekomst van Europa, inclusief de Europese datastrategie, die het ontwikkelings- en wetgevingskader omvat op het gebied van datagebruik, kunstmatige intelligentie en platformbeheer. Dit markeert een mijlpaal in het digitale integratieproces van de EU en helpt betere grip te krijgen op deze nieuwe fase die is ontstaan door de data-economie. De GSMA voorspelde dat tegen 2025 het aantal wereldwijde 5G-verbindingen 1,8 miljard zal bereiken. Het aandeel van Europa bedraagt hierin 13,1% (ongeveer 230 miljoen), en 5G zal worden gebruikt voor 34% van alle verbindingen in Europa. Technologische innovaties, zoals big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie zullen vasthouden aan het 5G-infrastructuurnetwerk, omdat het de introductie van nieuwe goederen en diensten ondersteunt. Naar verwachting zullen hogere datasnelheden en lagere latentie meer gebruik van IoT-apparaten mogelijk maken. 5G zal ook de productie- en leveringsefficiëntie van producten en diensten verder verbeteren en meer ruimte bieden voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten. Hogere downloadsnelheden en lagere latentie zullen bijvoorbeeld cloudcomputing efficiënter maken en een betere verzameling en analyse van big data mogelijk maken, om zo de realtime besluitvorming te verbeteren.

Meer dan ooit zou Europa moeten investeren in digitale technologie om het continent naar een welvarende toekomst te leiden.

Teamwork is noodzakelijk

Tot dusver vindt Europa het lastig om consensus te bereiken over de toekomst. Een verenigd Europa is een sterke economische macht die klaar is om deze economische uitdaging aan te gaan, en Europa kan en zal een wereldleider zijn in de uitrol van 5G. Het is nu het moment voor regeringen om verbindingen te maken en samen te werken om de gevolgen van deze crisis te bestrijden. Dat kan men doen door voortdurend te investeren in nieuwe technologie, vooral in het mobiele netwerk van de vijfde generatie. Hierdoor wordt de productiviteit verhoogd en het herstel van de wereldeconomie ondersteund.

Huawei kent al meer dan 20 jaar een sterke aanwezigheid in Europa en voelt zich vereerd een belangrijke rol te mogen spelen bij het leveren van alles wat het kan, en zo te helpen met de benodigde technologie. We staan resoluut achter onze Europese partners en zullen hen op alle mogelijke manieren steunen.

Geschreven door Xiaowen Ye, CFO, Western Europe, Huawei Technologies 

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.