NetApp zet applicatie centraal met overname Spot

Cloud Volumes ONTAP krijgt een compute-broertje

cloud computing - binary - data center - network server - storage
Thinkstock

NetApp is de laatste maanden behoorlijk actief op het overnamepad. Na in de afgelopen 10 weken al Talon en CloudJumper overgenomen te hebben, kondigde het bedrijf vorige week aan dat het voornemens is om de Israëlische start-up Spot.io aan het portfolio toe te voegen. Wij spraken met Anthony Lye, SVP & GM Cloud Data Services bij NetApp over het hoe en waarom van deze overname.

Als het gaat om de cloud, dan wordt het steeds minder een discussie over zaken zoals schaalbaarheid en prestaties, en steeds meer over kosten. Die kunnen namelijk behoorlijk tegenvallen als je de gang naar de cloud ingezet hebt zonder daar echt goed over na te denken. Vandaar dat Cloud Economics op dit moment zonder enige twijfel een van de voornaamste gesprekspunten is als het gaat om de cloud. We zagen dat eerder ook al in een artikel dat we schreven op basis van gesprekken met Capgemini.

Dat je de stap naar de cloud op een weloverwogen manier moet zetten, is iets wat NetApp al een paar jaar actief propageert. We kunnen ons in ieder geval nog goed de introductie van Cloud Value Management herinneren, nu zo’n twee jaar geleden, waarin er consultancy aangeboden werd over welke data je als organisatie nu eigenlijk hebt en wat er daarvan wel en niet naar de cloud moet.  

Van data naar applicatie

NetApp heeft de afgelopen jaren bij iedere gelegenheid die het kreeg, gesproken over het zijn van een datagedreven organisatie. Dat is logisch gezien de storage-pedigree van het bedrijf. Maar naast data is er ook nog de applicatie, die meer en meer centraal komt te staan. “We waren gewend aan een wereld waarin infrastructuur bepaalde wat er mogelijk was op het gebied van applicaties,” volgens Lye. Dat is niet meer van deze tijd, geeft hij aan, het moet een “applicatie-gedreven infrastructuur” worden, zeker als we het hebben over de cloud. Met andere woorden, de applicatie bepaalt hoeveel cloud je nodig hebt.

Je zou dus kunnen zeggen dat NetApp van datagedreven richting applicatiegedreven gaat. Uiteindelijk zijn dat echter twee kanten van dezelfde medaille, maar als je applicatiegedreven wil zijn, heb je naast storage ook nog iets anders nodig, namelijk compute. “50 procent van waar applicaties op leunen is storage, de andere 50 procent is compute,” aldus Lye. Om een rol te spelen in een applicatie-gedreven infrastructuur, kon en kan NetApp dus niet meer alleen bouwen op het datagedreven storage-gedeelte.

Optimalisatie voor kostenreductie

Met de overname van Spot kan NetApp de 50 procent compute waar applicaties op leunen ook leveren aan klanten. Belangrijker, de technologie van Spot moet ervoor zorgen dat je dit ook altijd zo kostenefficiënt mogelijk doet. Onder de streep is Spot een API die continu voor je zoekt naar waar compute het voordeligst ingekocht kan worden. Het eindresultaat moet een oplossing zijn die volledig geoptimaliseerd is op het gebied van kosten en zo dus een belangrijk obstakel voor het draaien van applicaties in de cloud moet wegnemen. “Eigenlijk doet Spot voor compute wat ONTAP voor storage doet,” trekt Lye de parallel met dit onderdeel uit het NetApp-portfolio.

De winst die geboekt kan worden is naar verluidt stevig. NetApp claimt dat deze Application Driven Infrastructure een besparing van niet minder dan 90 procent op de compute- en storage-kosten kan opleveren. Aangezien die kosten volgens hen over het algemeen zo’n 70 procent van de totale cloud spend zijn, hebben we het echt over een significante stap in Cloud Economics.

Steeds meer cloud en mobiliteit

De overname van Spot (dat overigens vooralsnog gewoon onder de eigen naam blijft opereren) is uiteindelijk een logische stap voor NetApp. Het bedrijf is zoals hierboven aangegeven al jaren bezig met een cloudstrategie, iets wat zeker geen sinecure is voor een bedrijf dat van origine juist ver van de cloud af lijkt te staan.

Als we kijken naar de recent gepubliceerde kwartaalcijfers voor Q4 van FY2020, dan zien we dat de focus op cloud op het eerste gezicht vruchten lijkt af te werpen. Dat wil zeggen, de inkomsten uit public cloud dataservices zijn jaar-op-jaar met 113 procent toegenomen en bedragen 7,9 procent van de totale omzet in het kwartaal. Dat is een stevige groei, maar op zich ook niet onverwacht gezien het relatief bescheiden aandeel dat het nog maar heeft in de totale omzet. De overname van Spot moet hier weer een goede boost aan gaan geven. Op de traditionele inkomstenlijnen levert NetApp juist in, wat op zich niet gek is gezien de verschoven prioriteiten.

Uiteindelijk draait het voor een groot gedeelte om mobiliteit in de overkoepelende visie van NetApp. Daar lijken op dit moment vrijwel alle nieuwe producten en diensten op gebaseerd te zijn. Mobiliteit van data, maar nu dus ook van applicaties. Daarvoor zijn er allerlei producten en diensten, die eigenlijk allemaal een centrale slagader hebben in het Data Fabric, dat als doel heeft om data naadloos beschikbaar te maken, waar het ook nodig is in een gedistribueerde omgeving.

In dat licht van mobiliteit kan je ook het recent aangekondigde Project Astra beschouwen, of het in oktober 2019 aangekondigde KeyStone. Met Project Astra moet het mogelijk worden om Kubernetes-workloads centraal te beheren, ongeacht de Kubernetes-varianten die je gebruikt verspreid over meerdere locaties (on-prem, AWS, Azure, GCP). Met KeyStone wil NetApp de mogelijkheid bieden om datgene wat je nodig hebt in een gedistribueerde wereld zo eenvoudig en flexibel mogelijk beschikbaar te maken.

We zullen goed blijven volgen hoe het NetApp verder zal vergaan in de cloudreis. Het heeft nog een behoorlijke weg te gaan, maar men gaat er overduidelijk vol voor.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

7 inconvenient truths about the hybrid work trend
Shop Tech Products at Amazon