TechGrounds en Salesforce werken samen aan digitale geletterdheid

Jongeren de kans geven om Salesforce Consultant te worden en zo het skills gap te verkleinen.

TechGrounds_Amsterdam
TechGrounds

De plek waar je opgroeit, bepaalt voor een deel wat je kansen zijn in het leven. Dat geldt voor landen onderling, maar ook zeker voor verschillende gebieden binnen Nederland. Digitale geletterdheid speelt hier tegenwoordig een centrale rol in. TechGrounds wil het speelveld op dit vlak wat egaler maken, iets waarbij het in onder andere Salesforce een partner gevonden heeft die eenzelfde doel nastreeft. Hoog tijd om ons bij te laten praten door beide partijen.

We spreken met Viktor Bos, een van de oprichters van TechGrounds, dat is gebaseerd op het MolenGeek-project, gericht op jongeren uit de Brusselse wijk Molenbeek, om deze meer mogelijkheden te geven op de arbeidsmarkt. Dat is ook wat TechGrounds voor ogen heeft, in eerste instantie voor de regio Amsterdam, maar er wordt ook al gekeken naar andere steden (Rotterdam, Eindhoven). Dit alles zonder hiervoor kosten door te berekenen aan de deelnemers, om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te maken. TechGrounds selecteert wel op motivatie en potentie, maar dat is niet meer dan logisch.

Viktor Bos TechGrounds

Viktor Bos, mede-oprichter TechGrounds

De lat wordt ook in ander opzicht niet te hoog gelegd: een vooropleiding of voorkennis zijn niet nodig om deel te nemen aan de de opleidingen die TechGrounds in het portfolio heeft. Afhankelijk van de opleiding die iemand doet, wordt deze in maximaal 6 maanden afgerond, op een kantoor/locatie van TechGrounds. Daar zijn er inmiddels drie van, twee in Amsterdam (Nieuw-West en Zuid-Oost) en een in Zaanstad (Poelenburg). Die laatste werd eerder dit jaar geopend, de andere zijn al iets langer open.

Mensen zo snel mogelijk aan het werk krijgen

De missie voor TechGrounds is helder, stelt Bos: “We willen mensen zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen.” Niet alleen omdat de mensen uit de wijken waarop het initiatief is gericht anders geen of minder kansen zouden krijgen, maar ook om het steeds nijpender wordende probleem van de digitale skills gap het hoofd te kunnen bieden.

Uiteraard wordt er wel gekeken naar opleidingen die de kans op een baan zo groot mogelijk maken. Van MolenGeek is dan ook de 6 maanden durende opleiding tot full-stack developer overgenomen. Goede developers zijn schaars, dus dat is een logische opleiding om aan te bieden. De twee nieuwe opleidingen die TechGrounds inmiddels heeft toegevoegd, vallen ook zeker in de categorie van digitale geletterdheid waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Het gaat hier namelijk om opleidingen tot AWS Cloud Engineer en tot Salesforce Consultant, die beide 3 maanden in beslag nemen.

Uit het huidige aanbod van drie opleidingen blijkt al enigszins dat TechGrounds zich niet alleen op bijvoorbeeld ontwikkelaars wil richten. Dat zou natuurlijk ook een beetje gek zijn, omdat er op het gebied van digitale geletterdheid vraag is naar meer dan alleen developers. “We willen voor verschillende mensen iets te bieden hebben,” geeft Bos aan. “Een programmeur is een wezenlijk andere functie dan iemand die in een supportrol werkt, daar heb je ook verschillende typen mensen voor nodig.”

Salesforce als partner

In het geval van opleidingen die het logo van een IT-leverancier hebben, dus specifiek gaan om een bepaalde AWS- of Salesforce-rol, is support door die leveranciers uiteraard van belang. Hierbij is dan ook sprake van partnerships, waarbij TechGrounds de nodige ondersteuning krijgt vanuit de leveranciers.

Salesforce en TechGrounds hebben dan ook samen het curriculum ontwikkeld waarbij de basiskennis van IT wordt verzorgd vanuit het eigen curriculum van TechGrounds, en de specifieke kennis van CRM en Salesforce-technologie wordt verzorgd door Salesforce en hun medewerkers. Wekelijks zijn een aantal medewerkers van Salesforce aanwezig in de lessen om uitleg te geven over hun specifieke kennis. Verder ondersteunt Salesforce ook door hun partners en klanten te benaderen om deelnemers na het afronden van het curriculum te plaatsen.

Soms wordt duidelijk dat een bepaalde gezamenlijk gekozen insteek voor een opleiding, in de praktijk niet realistisch is. Dat was het geval met Salesforce bijvoorbeeld, zo horen we van Michiel van Vlimmeren, de general manager van Salesforce in Nederland die ook is aangeschoven bij het gesprek. “In eerste instantie wilden we deelnemers de opleiding tot Salesforce Developer geven in 3 maanden, maar dat bleek niet haalbaar in die tijd.” Men heeft toen een switch gemaakt naar iets wat wel mogelijk was en waar ook veel vraag naar is, namelijk Salesforce Consultant. Sterker nog, “daar zit eigenlijk de grootste behoefte bij klanten op het moment,” geeft Van Vlimmeren aan.

Michiel van Vlimmeren Salesforce

Michiel van Vlimmeren, general manager Salesforce Nederland

3 maanden is uiteraard geen enorm lange tijd om je te verdiepen in de wereld van Salesforce, die inmiddels toch vrij uitgebreid is. Het mag dan een intensief traject zijn van vijf dagen in de week van 9 tot 5 zonder vakantie, het zal in eerste instantie toch vooral de basiskennis zijn die bijgebracht kan worden. Zeker als je bedenkt dat er ook niet wordt uitgegaan van een relevante vooropleiding of -kennis. Om die reden zijn er ook partnerships zijn bedrijven die deelnemers van de opleidingen in dienst nemen, zodat er na de opleiding nog de nodige verdieping aangebracht kan worden. Deze partnerships verhogen uiteraard ook het perspectief op een baan voor de deelnemers. Dat is alleen maar goed voor hun motivatie.

Mes snijdt aan drie kanten

Salesforce staat bekend als een bedrijf dat ook naar buiten toe veel ruchtbaarheid geeft aan initiatieven die het imago van ‘Salesforce for good’ versterken. Nu kun je daar van alles van vinden en er zelfs cynisch naar kijken als een moderne vorm van marketing, feit is dat Salesforce het wel gewoon doet. In dit geval helpt het TechGrounds om jongeren die opgroeien in wijken waar de kansen niet voor het oprapen liggen, wel kansen te bieden. Dat is iets waar wij in ieder geval niets negatiefs in kunnen zien.

Natuurlijk zit er ook een stukje eigenbelang voor Salesforce bij dit soort initiatieven. “Wij hebben de ambitie om voor 2022 in totaal 225.000 mensen in Europa op te leiden tot Salesforce Admin, daar moeten we alle mogelijke manieren voor inzetten,” zo geeft Van Vlimmeren aan. Ook dat is niet meer dan logisch. Hetzelfde geldt voor bedrijven uit de markt die zich aan TechGrounds verbinden, op welke manier dan ook. Die krijgen er immers gekwalificeerde werknemers voor terug.

Uiteindelijk snijdt het mes in het geval van projecten zoals TechGrounds die (samen met partners) optuigt aan drie kanten. Ten eerste wordt er perspectief geboden aan jongeren uit wijken waar dat een schaars goed is. Ten tweede kunnen Salesforce (en andere partners) hun eigen ambities ermee helpen realiseren. Ten derde – en voor Nederland als land het belangrijkste – zorgt het ervoor dat de skills gap in het algemeen kleiner wordt.

Toekomst

Het gaat normaal gesproken bij TechGrounds om 150 jongeren per locatie. Dat was voor de uitbraak van Covid-19, op dit moment ligt dat natuurlijk iets lager. Op het moment van schrijven (mei 2020) zijn er 77 deelnemers aan een opleiding bezig en zijn er 21 afgestudeerd.

Dit zijn op zich natuurlijk geen enorme aantallen per jaar die een opleiding krijgen, dus de skills gap wordt nog niet met enorme stappen kleiner gemaakt. Er worden echter ook nog maar drie opleidingen aangeboden op drie locaties. De ambitie vanuit TechGrounds is om dit verder op te schalen, in ieder geval qua aantal locaties. Als er nog meer geïnteresseerde vendoren zoals AWS en Salesforce aankloppen, zou het ons niet verbazen als ook het aantal opleidingen omhooggaat.

Op dit moment heeft TechGrounds uiteraard ook last van de coronacrisis, omdat nu veel bedrijven min of meer on-hold staan. Voor die tijd ging het echter behoorlijk goed, geeft Bos aan. Hopelijk is dat ook weer het geval als we uit de huidige crisis zijn, ook al kan die natuurlijk nog best een tijdje doordreunen in de vorm van een recessie die erachteraan komt.

Voor nu is het belangrijk om te concluderen dat het initiatief van TechGrounds goed ontvangen wordt, zowel in de wijken en in de markt. Uiteindelijk biedt het kansen voor alle partijen die zich eraan verbonden hebben. En dat is uiteindelijk waar het om draait, vooral voor de jongeren in de wijken.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

7 inconvenient truths about the hybrid work trend
 
Shop Tech Products at Amazon