Hoe Huawei in een digitaal Europa een betrokken partner kan zijn

Huawei
Huawei

Overheden in heel Europa hebben de vergroting van de integratie van digitale technologie in het dagelijks leven van haar burgers tot belangrijkste doel gemaakt. Het toepassen van de nieuwste innovaties op uiteenlopende gebieden, van landbouw en productie tot gezondheidszorg en stadsplanning, is een kernonderdeel van deze Europese doelstelling om meerdere efficiëntiewinsten te behalen en het productiepotentieel van de Europese economie te vergroten. In alle lidstaten brengt de Europese Commissie haar digitale doelstellingen samen onder de noemer 'digitale eengemaakte markt'. Hiermee wordt beoogd onnodige belemmeringen op het gebied van regelgeving en toegang weg te nemen, zodat alle inwoners van de EU ten volle kunnen genieten van de voordelen die digitale ontwikkelingen te bieden hebben.

Europa's digitale transformatie is volop bezig, en Huawei maakt onderdeel uit van dit proces. Als toonaangevende wereldwijde leverancier van ICT-oplossingen bevinden we ons in een strategische positie om Europa te helpen het meeste uit digitale technologieën te halen. Door middel van investeringen, innovatie en samenwerking wil Huawei bijdragen aan een verenigd en sterk Europa.  Het ontwikkelen van de producten en diensten die nodig zijn om de digitale eengemaakte markt te realiseren en om de EU-doelstelling te bereiken, inclusief 5G-connectiviteit, het internet der dingen (IoT), digitale veiligheid en het verbeteren van ICT-vaardigheden, is een belangrijk aandachtspunt van onze Europese inspanningen. 

We worden ook aangemoedigd door de visie van wereldleiders die het belang benadrukken van het centraal stellen van doorlopende en gecoördineerde digitaliseringsinspanningen. Zoals António Guterres, secretaris-generaal van de VN het in 2019 verwoordde:“De digitale revolutie heeft ons leven en onze samenlevingen met ongekende snelheid en schaal veranderd, met enorme kansen en enorme uitdagingen als gevolg. Nieuwe technologieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren, maar we kunnen positieve resultaten niet als vanzelfsprekend beschouwen. We moeten de internationale samenwerking dringend verbeteren als we het volledige sociale en economische potentieel van digitale technologie willen ontginnen, terwijl we onbedoelde gevolgen vermijden.”

Een sterke Europese voetafdruk als teken van een vertrouwd partnerschap

Huawei draagt niet alleen bij aan de digitale toekomst van Europa, maar levert ook een aanzienlijke en directe bijdrage aan de economie van het continent. Onze werkgelegenheid verspreidt zich over heel Europa en illustreert misschien wel het meest zichtbare teken van onze sterke voetafdruk op het continent: Momenteel zijn er in tien landen meer dan 5.000 banen als direct gevolg van Huawei's activiteiten. Daarvan zijn in twee landen, namelijk Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en op verschillende wijzen, meer dan 20.000 banen gekoppeld aan ons bedrijf. In totaal betekent dit dat we 169.700 Europese banen ondersteunen via verschillende impactkanalen. Dit omvat 13.300 vaste werknemers en contractueel personeel bij de Europese entiteiten van Huawei, plus nog eens 80.300 banen bij Europese bedrijven binnen de wereldwijde toeleveringsketen van Huawei.

In totaal heeft Huawei in 2018 een bijdrage van 12,8 miljard euro aan het Europese bbp geleverd, waaronder een directe bijdrage van 2,5 miljard euro als gevolg van operationele uitgaven op onze locaties in de EU, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Bovendien wordt een indirecte bijdrage van € 5,4 miljard gestimuleerd door de inkoop van goederen en diensten door Huawei's Europese en wereldwijde leveranciersactiviteiten in de 12 Europese landen waar Huawei het meest van afneemt. Tot slot, een geïnduceerde bijdrage van € 4,9 miljard, die de bredere economische voordelen omvat die voortvloeien uit de betaling van lonen door Huawei, alsmede de betaling door bedrijven in haar toeleveringsketen aan hun eigen werknemers, die hun verdiensten uitgeven in winkels en andere verkooppunten en aan hun vrije tijd. Dit alles komt de Europese economie ten goede. Dit omvat ook de economische activiteit die wordt gestimuleerd in de toeleveringsketens van deze verkooppunten.

De economische impact van Huawei is de afgelopen jaren snel toegenomen. In lijn met Huawei's toenemende toewijding aan Europese markten, is de totale economische impact van het bedrijf in Europa de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De investeringen in personeel en faciliteiten zijn gestegen, evenals de uitgaven voor inkoop van goederen en diensten geproduceerd door Europese leveranciers. Tussen 2014 en 2018 groeide de totale bijdrage van Huawei aan het Europese BBP met een jaarlijks gemiddelde van 19% in reële termen.

De impact van Huawei buiten de cijfers

Huawei is actief betrokken bij innovatie op meerdere baanbrekende technologische gebieden om het concurrentievermogen van de Europese industrieën te helpen versterken en de doelstelling van digitale soevereiniteit van de Europese Unie te helpen bereiken. Huawei's onderzoeksinspanningen sluiten nauw aan bij de doelstellingen van de Europese Commissie voor de digitalisering van de economie en, meer in het algemeen, de samenleving als geheel. Samen met Europese partners en burgers verheugt Huawei zich op de voordelen van dit onderzoek.

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling spelen een fundamentele rol bij het ondersteunen van de economische groei op lange termijn. De Europese Commissie heeft innovatie centraal gesteld in zowel haar beleid inzake industriële strategie als de digitale eengemaakte markt. Huawei zal aanzienlijk blijven investeren in R&D, terwijl Europa een van onze belangrijkste innovatiecentra blijft. Momenteel hebben we 23 onderzoeksinstituten in 12 Europese landen. Ongeveer 2.400 van onze Europese werknemers zijn werkzaam in R&D-rollen en ondernemen activiteiten variërend van het bevorderen van draadloze en optische technologie tot cloud computing en onderzoek naar nieuwe materialen.

Digitaal Europa is hier om te blijven. Europese regeringen, industrieën en andere belanghebbenden hebben een solide basis gelegd voor de digitale toekomst van Europa. Nu is het tijd om het continent de boost te geven die het nodig heeft om zijn reputatie van technologisch leiderschap en bestuur in een veranderende wereld veilig te stellen.

Kristalina Georgieva, voorzitter en algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds, zegt het als volgt: 'Hoewel sommige onzekerheden zijn verdwenen, zijn er nieuwe ontstaan. De waarheid is dat onzekerheid het nieuwe normaal aan het worden is. Door samen te werken, kunnen we de nodige stappen zetten om onzekerheid te verminderen en de wereldeconomie steviger te maken.”

 "Een ding is duidelijk: we zien bij de [COVID-19]-crisis een massale digitalisering van menselijke relaties, en dat zal een onvermijdelijke impact hebben,"aldus António Guterres onlangs in een interview. "'De toekomst zal veel digitaler zijn dan in het verleden." Dit zal een belangrijke stimulans zijn voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, voor de ontwikkeling van alle cyberspace-activiteiten,” voegde hij hieraan toe.

Huawei is altijd een sterke voorstander geweest van het versnellen van de digitalisering van Europa, en met de plannen van de EU voor een digitale eengemaakte markt is het duidelijk dat de doelstellingen van Huawei en Europa nauw op elkaar zijn afgestemd. We verwelkomen de inspanningen van de EU om digitale belemmeringen weg te nemen voor de versterking en uitbreiding van digitale markten - en daarmee markten te faciliteren om meer keuze aan te kunnen bieden tegen beter concurrerende prijzen, wat voordelen biedt aan klanten over het hele continent. In een tijd waarin het bereiken van digitale soevereiniteit cruciaal is voor Europa om technologisch leiderschap vast te houden, is Huawei trots om samen te werken met regeringen, bedrijven en initiatieven van over het gehele continent, om zo innovatie voor de volgende generatie te bevorderen.

Kevin Liu, Huawei Technologies

Geschreven door Kevin Liu, President of Public Affairs and Communications Department, Western Europe, Huawei Technologies 

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.